ANBI

ANBI

Onze vereniging heeft een ANBI-status. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.


Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

Beleidsplan 2021

Parklaankerk | Parklaan 7 | 3972 JX Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl