ANBI

ANBI

Onze vereniging heeft een ANBI-status. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.


Afrekening 2023 / begroting 2024

Balans per 31 december 2023

Beleidsplan 2021-2025

Parklaankerk | Parklaan 7 | 3972 JX  Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl