Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Openheid, diversiteit, tolerantie, inspiratie – dat vindt u bij ons in de Parklaankerk in Driebergen.

Wij houden van ruimte, van een sfeer van belangstelling en verwondering, van de inbreng van ons eigen geloof en ongeloof in ons mooie kerkje waar traditie en toekomst elkaar ontmoeten.

Vrijzinnig: wij gaan niet uit van leerstelligheden die ons op koers houden, wij houden er niet van elkaar de godsdienstige maat te nemen. Wij gaan uit van de kracht van mensen om elkaar te bemoedigen, te versterken en zich met elkaar te verbinden.

Zo tillen wij ons uit boven het alledaagse en hopen we iets te ervaren van het Godsmysterie.

De Parklaankerk hecht aan verscheidenheid en dat is zichtbaar in de activiteiten die worden georganiseerd en aan de vrijwillige inzet van tal van leden en sympathisanten om die activiteiten draaiende te houden en te vernieuwen. Er zijn – natuurlijk – wekelijkse vieringen op zondagmorgen om 10.15 uur, maar ook dan is er sprake van variatie en experiment. Er zijn maandelijkse stiltemomenten, er zijn gesprekskringen, gezamenlijke maaltijden, er is zorg voor oudere gemeenteleden, er zijn lezingen en we zijn mede-organisator van het Filmhuis Parklaan. Ook jongeren komen bij ons aan hun trekken. Mensen doen waar ze zin in hebben; er is geen leerplicht of dienstplicht. En wie iets nieuws wil beginnen, is welkom.

De Parklaankerk werkt samen met het landelijke verband van de Vrijzinnigen Nederland. De Parklaankerk werkt ook graag samen met andere geloofsgemeenten, organisaties en mensen die iets willen bijdragen aan inspiratiemomenten in het dagelijkse leven in Driebergen.

Parklaankerk | Parklaan 7 | 3972 JX Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl