Zomerproject

Zomerproject 2022

Voor het seizoen 2021-2022 is in de Parklaankerk gekozen voor het thema ‘Tijd’. Het is een thema met veel facetten. Woorden die erbij passen zijn ‘leven en dood’, ‘tijd en eeuwigheid’, ‘uren, dagen, maanden, jaren’, ‘vervulde tijd’. Maar het dichtst bij de Bijbelse tijdsbeleving komen wel de woorden: ‘Tijd van leven’.


De teksten van het zomerproject vindt u hier:

1- Tempo: 17 juli 2022

2- Tijdnood: 31 juli 2022

3- Vrije tijd: 14 augustus 2022

Zomerproject 2021

Op de zondagen 18 juli, 1 augustus en 15 augustus houden we ons jaarlijkse Zomerproject: alternatieve vieringen in de zomermaanden over wezenlijke zaken voor mens en samenleving, met veel ruimte voor de uitwisseling van gedachten, meningen en inspiratie. Onder leiding van theologisch inspirator Willem van der Meiden. Omdat we ons twee jaar lang hebben beziggehouden met het thema ‘Waarheid & Verbeelding’, vooral in themavieringen en ook t.g.v. kerkelijke feestdagen, leek het ons goed om af te sluiten met drie themazondagen waarop een stelling uit de ‘oogst’ van dit jaarthema centraal staat.

Wie zich opgeeft voor de viering, krijg de stelling van die week toegestuurd. Drie zondagen in de Parklaankerk, Parklaan 7, Driebergen, vanaf 10.15 uur.

Zomerproject 2020

Wie vaker bij ons te gast is, kent het zomerproject: drie zondagen in de zomermaanden behandelen we met een korte inleiding, enkele liturgische elementen en in discussiegroepen een belangrijk maatschappelijk thema waarover mensen vaak van mening verschillen. Zo deden we het jarenlang, in navolging van wijlen dominee Anton Engels, maar we zullen het dit jaar vooralsnog anders moeten doen. Want met tientallen mensen aan enkele lange tafels in gesprek zijn met koffie en lekkers - het zit er dit jaar niet in. We zullen ons houden aan de aangepaste gang van zaken bij ‘gewone’ vieringen en de bijeenkomsten zullen iets meer op een ‘gewone’ viering lijken dan de afgelopen zomers. Wel proberen we een vorm te vinden waardoor het voor onze bezoekers toch mogelijk zal zijn een bijdrage aan de gedachtebepaling te leveren, zonder gezondheidsrisico te lopen.

De zondagen zijn 19 juli, 2 augustus en 16 augustus en de vieringen beginnen om 10.15 uur. Voorganger is theologisch inspirator Willem van der Meiden en er is muziek.

Aangezien we na zo’n lange periode van sociale ontwenning graag met elkaar in gesprek gaan is een strak thema dit jaar niet nodig. Laten we het hebben over de vraag waar het met deze samenleving naar toe zou kunnen gaan en wat wij daaraan kunnen bijdragen.

Zomerproject 2019

De Parklaankerk bestond in 2019 90 jaar en in 2020 is het 150 jaar geleden dat de Nederlandse Protestantenbond (nu: Vrijzinnigen Nederland) werd opgericht. De NPB was het eerste ‘kerkgenootschap’ dat modernisme in de theologie en cultuurchristendom serieus nam. Aanleiding genoeg, niet voor een terugblik, maar voor een serie gesprekken over 'vrijzinnige (religieuze) inspiratie'. Wat bedoel ik als ik mezelf vrijzinnig noem? Wat is onze eigen inspiratie en hoe willen we die met anderen delen? Hoe zou vrijzinnig gedachtegoed kunnen doorwerken in de samenleving? We verkennen dit terrein tijdens drie zondagen in de zomer, met een korte viering en veel gelegenheid voor onderling gesprek. We beginnen dichtbij, bij onszelf, en eindigen ‘in het groot’, daarbij gegidst door theologisch inspirator Willem van der Meiden.

Zondag 14 juli: Wat is vrijzinnige (religieuze) inspiratie voor jou persoonlijk? Wat zoek en vind je in een vrijzinnige geloofsgemeenschap?

Zondag 28 juli: Hoe is je vrijzinnige inspiratie van invloed op het contact met de mensen om je heen, in de buurt, je familie en vrienden? Heb je het er met anderen over?

Zondag 11 augustus: Hoe zou vrijzinnige inspiratie van betekenis kunnen zijn in de samenleving? Aan welke thema's denken we dan? Waar zijn 'we' goed in? Zijn we niet te bescheiden? Iedereen is welkom, de vieringen beginnen om 10.15 uur.

Zomerproject 2018

Over ‘maakbaarheid’

Al jarenlang hebben drie zondagen in de zomerperiode in de Parklaankerk een bijzonder karakter, met discussiebijeenkomsten over maatschappelijk actuele thema’s. Op deze zondagen willen we vooral met elkaar in gesprek raken over wat ons direct raakt, in de wijde wereld en dichtbij huis. De gesprekken worden afgewisseld met elementen van een viering.

Dankzij de inbreng van verschillende leden van onze geloofs-gemeenschap komen we dit jaar uit bij het thema ‘maakbaarheid’. We beginnen ‘in het groot’ met de maakbaarheid van de wereld. Daarbij valt te denken aan wat er nog over is van het vooruitgangsgeloof, wat de techniek ons wel en niet kan brengen en hoe kunstmatige intelligentie ons leven zal veranderen.

De tweede zondag besteden we aan de maakbaarheid van het menselijk lichaam, waarbij het kan gaan over medicalisering, plastische chirurgie, dominante schoonheidsidealen en dergelijke. Op de derde zondag gaat het over de grenzen van de maakbaarheid van het eigen leven: zelfbeschikking over gezondheid, over ons eigen levenseinde, maar ook over vruchtbaarheidstechnologie en de ‘maakbaarheid’ van onze kinderen.

Steeds proberen we de dilemma’s van deze thematiek op het spoor te komen en bespreken we met elkaar hoe deze ontwikkelingen ons eigen leven beïnvloeden.

Zondag 15 juli, zondag 29 juli en zondag 12 augustus 2018, 10.15 uur. Drie bijzondere bijeenkomsten in het zomerproject van de Parklaankerk. Iedereen is welkom!

Zomerproject 2017

Op de zondagen 16 juli, 30 juli en 13 augustus 2017 vindt in de Parklaankerk het jaarlijkse Zomerproject plaats: drie korte viering over maatschappelijke vraagstukken die ons allen aangaan, met informatie van deskundigen en veel ruimte voor gesprek. Dit jaar is n.a.v. het vraagstuk van vluchtelingen en integratie gekozen voor het thema: 'De ander, wijzelf en ik - grenzen aan ruimhartigheid'. Hoeveel ruimte geef ik die ander echt in mijn eigen leven?

Wat kan ik aan, waartoe ben ik echt bereid, hoever wil ik gaan? Het thema trechtert van groot naar klein, van Europa tot de huiskamer. Het programma ziet er als volgt uit:

Zondag 16 juli: De ander, Europa en wij. Met Joost Lagendijk, oud-europarlementarier voor GroenLinks en migratiespecialist.

Zondag 30 juli: Ruimhartigheid en grenzen aan inburgeringen in het dorp en in de straat. Met diverse gesprekspartners, nieuwkomers en globetrotters uit Driebergen, o.l.v. Mauk van Heemstra.

Zondag 13 augustus: De ander in je eigen huis. Met Josien Verkerk, actief in MijnBuurtWelzijn.

Telkens zondagochtend in de Parklaankerk, Parklaan 7, Driebergen, 10.15 - 11.15 uur met koffie. Iedereen is welkom!

Parklaankerk | Parklaan 7 | 3972JX Driebergen-Rijsenburg info@parklaankerk.nl