Kringen

Kringen

Gesprekskring 'Over geloven enzo'

De deelnemers van deze groep komen ongeveer eens in de zes weken bijeen, steeds bij iemand thuis, van 20 tot 22 uur. De onderwerpen worden door de deelnemers aangedragen en kunnen heel divers zijn. Het afgelopen seizoen hebben we het bijvoorbeeld gehad over inspirerende personen als Spinoza, en Franciscus, over het jaarthema ‘doordringen in de ziel’. Soms is aan de orde wat feesten als Pasen en Pinksteren voor ons betekenen en dan weer vertelt iemand over bijzondere ervaringen, zoals een periodieke retraite in een klooster.

Zo verschillend als de onderwerpen dus kunnen zijn, zo constant zijn ons enthousiasme en de inspiratie die we elkaar altijd weer geven. Voor nadere informatie of aanmelding: Arthur Modderkolk, a.j.modderkolk@gmail.com .

Oecumenische Studiekring

Een kring met een lang verleden, waarin leden uit verschillende kerken samenkomen om zich te verdiepen in een recent en/of spraakmakend boek of onderwerp op het gebied van religie en spiritualiteit. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt thuis (lees)voorstudie verricht. Meestal bestaat dat uit het lezen van een aantal (opgegeven) hoofdstukken uit een boek, welke vervolgens in de kring worden besproken. De begeleiding is al enkele jaren in handen van Joke de Zwaan. Zij is als theologe actief op het godsdienstig erf in Driebergen (o.a. IKO, Raad van Kerken, Hagediensten). Het komende seizoen gaan we verder met een boek van Jonathan Sacks (foto), Niet in Gods Naam. Afgelopen voorjaar hebben we de eerste helft van dit boek doorgewerkt. Sacks tracht met argumenten uit de psychologie, de geschiedenis, de filosofie, de theologie en de ethiek aan te tonen dat religie nooit de oorzaak van geweld mag zijn, maar integendeel: religie zou deel moeten worden van de oplossing. Het is een hoopvol boek dat extra boeiend is door het ‘anders kijken’ naar verschillende Bijbelse verhalen. Jonathan Sacks is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië met invloed en gezag ver daarbuiten. De kringbijeenkomsten zijn weer op dinsdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur bij de familie De Zwaan, De Fuut 16, Driebergen. Meestal om de veertien dagen.

De kring heeft helaas momenteel geen plek voor nieuwe deelnemers.

Contactpersonen: Joke de Zwaan (tel. 0343-517096)

Parklaankerk | Parklaan 7 | 3972JX Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl