ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

Vooruitkijken naar activiteiten maar ook terugblikken, dat kan op deze pagina Activiteiten.

Livestreaming in de Parklaankerk

 

In de Parklaankerk beschikken we over apparatuur voor livestreaming. In principe kunt u elke viering volgen via Parklaankerk Driebergen .

Daar kunt u ook eerdere vieringen terugkijken.

'In het hart van het verstand': Huub Oosterhuis en wij

 

In de viering van 16 april 2023 werd door Willem van der Meiden stilgestaan bij het overlijden van Huub Oosterhuis.

De viering zelf is hier te bekijken. 


De teksten van deze viering vindt u hier.

Jaarthema 2023-2024:  ‘Vertrouwen en wantrouwen’

 

September, dat betekent niet alleen startzondag in vele kerken in Nederland, september betekent ook Prinsjesdag en de start van de campagne van politieke partijen voor de verkiezingen in Nederland. Het woord ‘vertrouwen’ zal vanaf nu niet meer van de lucht zijn. Het woord zal ontelbare malen klinken op radio en tv, zal ons vele malen toegesist worden via de leutermedia, zal onderwerp zijn van talloze beschouwingen in kranten en tijdschriften. Het woord ‘herstel’ zal daarbij vaak in één adem meeklinken. Als om strijd zullen politici melden dat ze het vertrouwen willen herstellen tussen burger en overheid, het vertrouwen dat mede door hun toedoen verloren is gegaan. Er zijn ook partijen die wantrouwen en argwaan als hun belangrijkste energiebron hebben. Zij achten zich als enige in staat het vertrouwen te herstellen, als ze daar al op uit zijn. En dan zal het ook hun versie van vertrouwen zijn. Zeg ik vol wantrouwen…

We hebben, ook in deze kerk, al eens vastgesteld dat het vertrouwen in de overheid zienderogen is afgenomen en dat ook parlementsleden vaak op een eiland werken en zich verliezen in details en er niet aan toekomen te doen waarvoor ze gekozen zijn: de macht te controleren. Veel van hen verliezen het vertrouwen dat ooit door de kiezers in hen gesteld is en verlaten hun post. Maar er is ook het wantrouwen tegen het politiek bedrijf in het algemeen. Neem de slachtoffers van de toeslagenaffaire, van de aardbevingsschade in Groningen, mensen die leven onder de rook van Tata Steel of Chemours. Hoe zouden zij het vertrouwen kunnen terugkrijgen dat het wel goed zal komen met de geleden schade, met de gezondheidsrisico’s, met hun geestelijk welzijn?
Maar de politiek heeft niet het monopolie op het woord ‘vertrouwen’. We hebben, ook in deze kerk, al eens vastgesteld dat het kennelijk ook in het menselijke verkeer, in de media, op straat, wemelt van mensen die leven van wantrouwen en achterdocht.

Geen verrassing dus, ons jaarthema, dat we vaststelden na een hearing onder onze mensen in april. En het thema sluit aan bij de woorden waarover we ons in het vorige seizoen bogen: verantwoording, rekenschap, woord-en-antwoord. We zullen er de komende weken natuurlijk onze bronnen op raadplegen, onze Bijbelverhalen en onze liedboeken erbij nemen, maar ook luisteren naar stemmen van mensen die hier iets verstandigs over zeggen en we zullen het er met elkaar over hebben. 


Lees hier de tekst van de startviering van 10 september 2023.

Hier vindt u de teksten van de 2e Themaviering van 29 oktober 2023.

1e Advent, 3 december 2023, was de 3e Themaviering

Dit zijn de teksten van de 4e Themaviering van 4 februari 2024.

Bomenviering Parklaankerk 7 januari 2024

7 januari was er een viering rond het thema Bomen in de Bijbel. De teksten van deze viering en de presentatie vindt u hier.

Lied van de Maand

De Commissie Vieringen kiest maandelijks - van september t/m mei - een Lied van de Maand, uit de eigen liedbundel of uit andere bundels. We schrijven daarover in onze maandelijkse digitale nieuwsbrief met informatie over tekstschrijvers en toondichters.

Stichting Vrienden

www. vriendenparklaan.nl

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk – opgericht op 15 mei 2019 – heeft tot doel het bijeenbrengen van financiële middelen voor het in stand houden en onderhouden van het gebouw Parklaan 7 te Driebergen. 

Parklaankerk | Parklaan 7 | 3972JX  Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl