ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

Vooruitkijken naar activiteiten maar ook terugblikken, dat kan op deze pagina Activiteiten.


Jaarthema ‘Tijd’

Voor het seizoen 2021-2022 is in de Parklaankerk gekozen voor het thema ‘Tijd’. Het is een thema met veel facetten. Woorden die erbij passen zijn ‘leven en dood’, ‘tijd en eeuwigheid’, ‘uren, dagen, maanden, jaren’, ‘vervulde tijd’. Maar het dichtst bij de Bijbelse tijdsbeleving komen wel de woorden: ‘Tijd van leven’.

We gaan in het nieuwe seizoen op diverse aspecten van ‘tijd’ in en trapten af op de startzondag. Theologisch inspirator Willem van der Meiden ging voor en u vindt hier enkele teksten uit deze viering.


Hier vindt u de teksten van de themavieringen van 31 oktober 2021 en 28 november 2021.


Lied van de Maand

Omdat het ons goed is bevallen, hebben we opnieuw negen liederen uit onze eigen liedbundel uitgeroepen tot Lied van de Maand. We zingen tijdens elke viering in die maand het genoemde lied en besteden af en toe ook aandacht aan musici en tekstdichters. In onze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgebreid geschreven over het Lied van de Maand.

Stichting Vrienden

www. vriendenparklaan.nl

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk – opgericht op 15 mei 2019 – heeft tot doel het bijeenbrengen van financiële middelen voor het in stand houden en onderhouden van het gebouw Parklaan 7 te Driebergen.


Parklaankerk | Parklaan 7 | 3972JX Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl