ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

Vooruitkijken naar activiteiten maar ook terugblikken, dat kan op deze pagina Activiteiten.

Livestreaming in de Parklaankerk

 

In de Parklaankerk beschikken we over apparatuur voor livestreaming. In principe kunt u elke viering volgen via Parklaankerk Driebergen .

Daar kunt u ook eerdere vieringen terugkijken.

'In het hart van het verstand': Huub Oosterhuis en wij

 

In de viering van 16 april 2023 werd door Willem van der Meiden stilgestaan bij het overlijden van Huub Oosterhuis.

De viering zelf is hier te bekijken. 


De teksten van deze viering vindt u hier.

Jaarthema 2022-2023:  ‘Ant-woord’

 

Ant-woord

Het jaarthema 2022-2023 in de Parklaankerk is ‘Verantwoordelijkheid’, of ingekort tot Ant-woord. Er is een verantwoordingsprobleem in onze samenleving. Dat hangt samen met de veranderingen in de maatschappelijke scheiding tussen particulier/privé en publiek. De overheid mag rekenen op steeds minder vertrouwen van de burgers, parlementaire politiek en controle trekken zich terug op details en er heerst een – niet eens latente – afrekencultuur in het publieke (en digitale) domein. En intussen nemen de grote problemen die ons leven bepalen hand over hand toe. Nemen mensen nog verantwoordelijkheid of laten ze die over aan krachten waarover ze steeds minder controle hebben? Doen we mee aan de verwaarlozing van grote vragen als opwarming van de aarde, CO2 -uitstoot, verharding van de samenleving, laten we de oplossingen aan anderen over en zal het ‘onze tijd’ wel duren? Of behoort het intrinsiek tot ons mens-zijn dat we de regie over onze toekomst niet uit handen geven? In kerk en theologie is een dominante stroming die God het primaat geeft over de wereldgeschiedenis, God die garant staat voor een goede afloop van die geschiedenis en ‘wat God doet dat is welgedaan’. Daar doen vrijzinnigen niet gehoorzaam aan mee, zij zijn gehecht aan het weerwoord, aan de reactie en aan de eigen inbreng. Verantwoordelijkheid is een vrijzinnig uitgangspunt. In de Bijbel wordt zelfs God ter verantwoording geroepen, met name in het boek van de Psalmen zijn woord en weerwoord, vraag en reactie volop geagendeerd. Maar ook Job verzet zich tegen de vrome praatjes van zijn vrienden en gaat in beroep bij zijn God. Het Woord roept om ons ant-woord.


Lees hier de tekst van de startviering van 11 september 2022.

De tekst van de 2e themaviering van 30 oktober 2022 vindt u hier

Op 27 november 2022, de 1e advent, was de 3e themaviering. De tekst van die viering staat hier.

Zondag 25 december 2022 was de kerstviering met als thema "Zie: het Woord!". De tekst van deze viering vindt u hier .

Op zondag 5 februari 2023 was het thema van de viering "Bekering tegen wil en dank". De tekst van die viering kunt u hier teruglezen.

Lied van de Maand

Omdat het ons goed is bevallen, hebben we opnieuw negen liederen uit onze eigen liedbundel uitgeroepen tot Lied van de Maand. We zingen tijdens elke viering in die maand het genoemde lied en besteden af en toe ook aandacht aan musici en tekstdichters. In onze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgebreid geschreven over het Lied van de Maand.

Stichting Vrienden

www. vriendenparklaan.nl

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk – opgericht op 15 mei 2019 – heeft tot doel het bijeenbrengen van financiële middelen voor het in stand houden en onderhouden van het gebouw Parklaan 7 te Driebergen. 

Parklaankerk | Parklaan 7 | 3972JX  Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl