ANBI

ANBI

Onze vereniging heeft een ANBI-status. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.


Begroting 2020

Balans 2019

Beleidsplan 2018-2021


Parklaankerk | Parklaan 7 | Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl