Zomercafé's

ZOmercafé's 2020

8 juli, 29 juli en 19 augustus

Goed nieuws. Het lijkt erop dat we de zomercafés kunnen laten doorgaan. Uiteraard zijn de huiskamers niet geschikt om de anderhalve meter richtlijn aan te houden. Daarom wijken we uit naar onze Parklaankerk. We richten de kerkzaal zo in, dat de anderhalve meter gewaarborgd is. Bovendien zullen we de nodige hygiënische maatregelen in acht nemen. Er wordt een grens gesteld aan het aantal bezoekers. Waarschijnlijk komt die te liggen bij 15 personen. De ochtendcafés beginnen steeds om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur. U kunt zich van tevoren aanmelden bij Sietske Rook, tel. 0344517930 of 0614629093. Mocht het aantal deelnemers de 15 overschrijden, dan zetten we het ‘teveel’ boven aan de lijst van het volgende café! Net als in andere jaren ziet het programma er aantrekkelijk uit. Maar het mooiste is, dat we elkaar op kleine schaal weer mogen en kunnen ontmoeten!

Op woensdag 8 juli bladert Eef Keuken met ons door het nieuwe liedboek, dat nu ook in de Parklaankerk in gebruik is genomen. Dit nieuwe liedboek, het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk kwam in 2013 in de plaats van het ons bekende Liedboek voor de kerken waaruit 40 jaar gezongen werd in vele kerken. Maar zoals gewoonlijk, vrijzinnigen volgen slechts schoorvoetend. Nu dus ook: pas 7 jaar na het uitkomen is de bundel bij ons in gebruik. De vraag is vooral: past deze bundel wel bij onze vrijzinnigheid? Eef Keuken geeft ons een allereerste inleiding rond de keuzen die bij het nieuwe liedboek zijn gemaakt. Welke criteria gebruikten de samenstellers? Eef gaat in op de gekozen melodie bij teksten en op al dan niet impliciete godsbeelden en dogma’s in de liederen. Sint Nicolaas komt ook nog even langs. Uiteraard zal na afloop de vraag voorbijkomen: welke liederen zingen wij (tegen de tijd dat dat weer is toegestaan) toch maar liever niet…?

Op woensdag 29 juli zal Maria van Schaik-Laan ons iets vertellen over haar vak, de Geestelijke Verzorging. Wat doet zij zoal in haar werkbare dagelijkse leven. Als uitgangspunt stelt zij de zorgethiek van een van de grondleggers, Joan Tronto, centraal. Deze definieert zorg als “menselijke activiteit die alles omvat wat we doen om onze wereld te onderhouden, voort te zetten en te herstellen zodat we er zo goed mogelijk in kunnen leven”. Deze ethiek reikt verder dan alleen de gezondheidszorg en staat midden in de samenleving. Een ethiek geworteld in de praktijk en zeer actueel in de huidige corona tijd. “Hoe ga ik, hoe gaan wij om met al de huidige vraagstukken: mensenleven versus economie (als deze vraag al zo gesteld kan worden), autonomie versus gemeenschappelijkheid, eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de ander? En wat betekent dit voor u en mij in het dagelijks leven, in mijn werk?”

Maria neemt ons mee op haar werkterrein. En natuurlijk is er de mogelijkheid om vragen te stellen of met elkaar in discussie te gaan over genoemde actuele vragen waartegen wij allen aanlopen.

Op woensdag 19 augustus neemt Ruud Lunsingh ons mee naar de wereld van de Vrijmetselarij. Een wereld waarin hij zelf al jarenlang graag vertoeft, waarin hij vele stappen gezet heeft en zich thuis voelt. Ruud gaat in op de volgende vragen:

  • Verschilt de huidige vrijmetselarij met de oorspronkelijke roots?
  • Waarom zou iemand vrijmetselaar willen worden?
  • Wat is de toegevoegde waarde voor hem/haar persoonlijk?
  • Wat wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt aan de broederschap?
  • Welke plaats heeft de Vrijmetselarij binnen de samenleving?
  • Zijn het nu vrijdenkers… of toch niet helemaal?
  • Hoe welkom zijn vrouwen binnen de Vrijmetselarij?

Misschien komt bij ons na afloop de vraag op in hoeverre Ruud steun vindt in het ideeëngoed van de vrijmetselarij in deze uitzonderlijke tijd…

Ten slotte: Mochten de coronamaatregelen in juli opeens weer strenger worden omdat de omstandigheden dat vragen, dan vinden deze cafés uiteraard en helaas geen doorgang.

Parklaankerk | Parklaan 7 | Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl