Café Omzien

Café Omzien

8 november 2019

Op vrijdag 27 september hebben we het eerste Café Omzien gehouden in de kerk. ‘We’ zijn de drie pastores van de Parklaankerk: Nine Meynen, Maria van Schaik-Laan en Willem van der Meiden. Café Omzien gaat over thema’s als nabestaan, verlies van dierbaren en alleen achterblijven, rouw en zelfbeschikking. Er kwam op 27 september een mooi aantal mensen op af en de gesprekken waren openhartig en indringend, ondanks (of dankzij) de ernst van het onderwerp. Dat onderwerp was ‘vragen van de laatste levensfase’ en hoe je zulke vragen bespreekbaar kunt maken binnen je eigen leefomgeving. Het was een bijzondere ochtend en we gaan er dus mee door. Op deze bijeenkomsten, verzorgd door (een van) de pastores, staat één thema centraal: er wordt deskundigheid gedeeld en de bezoekers kunnen met elkaar en met de pastores in gesprek gaan over hoe zij hiermee omgaan. In principe zijn de bijeenkomsten, met koffie, thee en wat lekkers, voor iedereen toegankelijk. De opzet is eenvoudig: een inleiding op het thema van een van de pastores, gesprekken van een uur in (niet al te grote) groepen en een afsluiting. De tweede bijeenkomst van Café Omzien is op vrijdag 8 november 2019, van 10.30 uur tot 12 uur in de Parklaankerk. Het thema is dan: 'Dat maak ik zelf wel uit... of niet?' Het zal met andere woorden gaan over zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid op het einde van ons leven.

Opgave is niet nodig. Inloop vanaf 10.15 uur.