Uitgelicht

uitgelicht

Vooruitkijken naar activiteiten maar ook terugblikken, dat kan op deze pagina Uitgelicht.


Jaarthema ‘Tijd’

Voor het seizoen 2021-2022 is in de Parklaankerk gekozen voor het thema ‘Tijd’. Het is een thema met veel facetten. Woorden die erbij passen zijn ‘leven en dood’, ‘tijd en eeuwigheid’, ‘uren, dagen, maanden, jaren’, ‘vervulde tijd’. Maar het dichtst bij de Bijbelse tijdsbeleving komen wel de woorden: ‘Tijd van leven’.

We gaan in het nieuwe seizoen op diverse aspecten van ‘tijd’ in en trapten af op de startzondag. Theologisch inspirator Willem van der Meiden ging voor en u vindt hier enkele teksten uit deze viering.


Kerstviering 2020 via YouTube, klik hier om deze te bekijken & beluisteren.

Stichting Vrienden

www. vriendenparklaan.nl

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk – opgericht op 15 mei 2019 – heeft tot doel het bijeenbrengen van financiële middelen voor het in stand houden en onderhouden van het gebouw Parklaan 7 te Driebergen.

Brieven van Paulus, Open Ruimte oktober 2019

Op 20 oktober 2019 vond in de Parklaankerk een Open Ruimte plaats over teksten van theologen en filosofen van en over het belang van de brieven van Paulus. Rogier van der Wal en Willem van der Meiden hielden elk een korte inleiding en in groepsgesprekken kwamen vijf teksten over Paulus aan de orde. Dat was erg veel en de teksten waren zeker niet van de eenvoudige soort. Na afloop kwam van tal van aanwezigen de vraag om ze nog eens te kunnen bestuderen. Als u hier klikt, kunt u de inleidingen lezen, en als u hier klikt de vijf citaten met gespreksvragen.

Inleiding

Citaten

Lied van de Maand

Omdat het ons goed is bevallen, hebben we opnieuw negen liederen uit onze eigen liedbundel uitgeroepen tot Lied van de Maand. We zingen* tijdens elke viering in die maand het genoemde lied en besteden af en toe ook aandacht aan musici en tekstdichters. In onze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgebreid geschreven over het Lied van de Maand.

*zingen in tijden van corona is niet mogelijk

Terugblikken

Klassieke filosofen over vrijheid

Veel belangstellenden trok de tweede Open Ruimte van dit seizoen op zondag 15 oktober 2017. Rogier van der Wal - een van de vaste organisten van de Parklaankerk én gepromoveerd classicus - bracht de aanwezigen met een originele werkvorm met elkaar in gesprek over die vrijheid die we wensen en de grenzen van die vrijheid. Ons jaarthema luidt immers: Vrijheid - een uitdaging. Van der Wal verbond de gedachten van denkers uit de klassieke oudheid met de eigen ervaringen en ideeën van de bezoekers. Zo kwamen Aristoteles, Epicurus, Seneca en Marcus Aurelius langs, maar ook Socrates en zijn echtgenote Xantippe, afgesloten met een fabel van Aesopus.

Verrassende en inspirerende gesprekken aan zes tafels waren het gevolg, die soms deden denken aan klassieke ‘symposia’.

Het succes van deze ochtend krijgt een vervolg, want Rogier van der Wal zal een tweede sessie beleggen in de Open Ruimte van 17 juni 2018, maar dan aan de hand van ‘moderne filosofen over vrijheid’. De gebruikte klassieke teksten vindt u hieronder:


Overweging 5 juli 2015

Op veler verzoek hierbij een link naar de PDF van de Overweging die Willem van der Meiden schreef.

Parklaankerk | Parklaan 7 | Driebergen-Rijsenburg | info@parklaankerk.nl